AFAO REP UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACÓ DE VALENCIA

La nostra entitat ha rebut durant l’any 2023 una ajuda de la Diputació de Valencia de 6.100,08 € per al desenvolupament del projecte:” Atenció integral en el domicili de la persona amn Demència”. Gràciès a esta ajuda hem pogut mantindre tot el perosal del servei d’ajuda a  domicili i l’ampliació del servei de fisioterapia a domicili.

 

AFAO RECIBE UNA SUBVENCIÓ PARA EL PROGRAMA: NOSTRES LLARS-TRANSFORMACIÓN DEL MODELO DE CUIDADOS

Nuestra Asociación ha recibido una subvención con cargo al IRPF 2022 de la Conselleria d’Igualtat i Politiques Inclusives de 10.051,45 €, dentro del programa  “Nostres Llars-Transformación del modelo de Cuidados” . Con esta subvención continuamos con la implantación de este modelo de Atención centrada en la persona en nuestro Centro deDia.

SUBVENCIÓ GAM SANITAT 2023

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ens ha concedit una subvenció per a aquest any 2023 per un import de 8.134,90 € per al projecte “Atenció Integral a les perosnes amb Demència en fase inicial i recolçamnet als seus familiars” dut a terme per la nostra entitat. Volem agraïr un any mes el seu recolçament al nostre colectiu.

AFAO REP UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACÓ DE VALENCIA

La nostra entitat ha rebut durant l’any 2022 una ajuda de la Diputació de Valencia de 6.489,48 € per al desenvolupament del projecte:” Atenció integral en el domicili: jo em quede a ma casa”. Gràciès a esta ajuda hem pogut mantindre tot el perosnla del servei d’ajuda a  domicili i l’ampliació del servei de fisioterapia a domicili.

AFAO RECIBE UNA SUBVENCIÓ PARA LA IMPLNATACIÓN DEL MODELO DE ATENCIÓN CENTRADA EN LA PERSONA

Nuestra Asociación ha recibido una subvención con cargo al ITPF 2021 de la Conselleria d’Igualtat i Politiques Inclusives de 16.853,17 €, dentro del programa de “Trasformación del modelo de Cuidados” . Con esta subvención continuamos con la implantación de este modelo de Atención centrada en la persona en nuestro Centro deDia.

AFAO RECIBE UNA SUBVENCIÓN DE EQUIPAMIENTO

Nuestra Asociación ha recibido una subvención con cargo al ITPF 2021 de la Conselleria d’Igualtat i Politiques Inclusives de 6.974,20 € dentro del programa de “Adecuación de instalaciones y equipamiento de Residencias y Centros de Dia-Sector solidario” . Con esta subvención hemos podido adquirir nuevo equipamiento para nuestro Centro de Dia”

SUBVENCIÓN GAM SANIDAD 2022

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ens ha concedit una subvenció per a aquest any 2022 de 8.698,98 € per al projecte “Tractament no farmacològic per a persones amb demència i respir psicològic per als seus familiars cuidadors” dut a terme per la nostra entitat per a millorar la qualitat de vida dels nostres usuaris i usuaries i les sesues families. Volem agraïr un any mes el seu recolçament al nostre colectiu.

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ens va concedir una subvenció per a l’any 2021 de 12.148,44 € per al programa: “Grupos de autoayuda para familiares de personas con Alzheimer y otras demencias” dut a terme per la nostra entitat per a millorar la qualitat de vida dels nostres usuaris i usuaries i les sesues families. Volem agraïr un any mes el seu recolçament al nostre colectiu.

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRE DE DIA CAIXAONTINYENT: TREBALLANT CAP A UN MODEL D’ATENCIÓ CENTRADA EN LA PERSONA

Al Centre de Dia Caixa Ontinyent, estem implantant un nou model d’intervenció que s’anomena Atenció Centrada en la Persona (AICP).

 

Qué és la AICP? 

 • Les persones usuàries es converteixen en l’eix principal del centre i de les actuacions professionals.
 • Ells són els protagonistes i ells decideixen.
 • Es basa en la escolta de les preferències i desitjos de les persones, cada persona és única.

TOTES LES PERSONES TENIM UNA HISTÒRIA DE VIDA I UN PROJECTE DE VIDA QUE CONTINUA FINS QUE ENS MORIM.

 

Quins canvis implica?

 

Implica canvis en la forma de veure, pensar, sentir, actuar, organitzar i gestionar.

– CANVIS ORGANITZATIUS: estem convertint les sales d’estada d’usuaris en Unitats de Convivència, formades per grups estables (usuaris i professionals), per tal de transmetre seguretat i confiança als usuaris.

– CANVIS AMBIENTALS: estem modificant el disseny ambiental de les unitats de convivència per tal d’apropar-les a estades més càlides i semblants a la llar.

– NOUS ROLS PROFESSIONALS: amb aquest model les auxiliars adquireixen major protagonisme, són els professionals de referència dels usuaris, cadascuna té un nombre d’usuaris assignats. Són l’enllaç entre la família i l’usuari.

Funcions de les auxiliars de referència:

 • elaborar junt al familiar i/o usuari la història de vida, per tal de respectar fins el final el seu projecte de vida, gustos i preferències.
 • convertir-se en la persona de confiança dels usuaris assignats.
 • encarregat de traslladar la informació de l’usuari a la família.

El model ACP ens aporta una visió totalment diferent en la manera de cuidar que teníem fins ara.

Principis de la ACP / Qué estem implantant al centre?

 • Totes les persones tenim dignitat independentment de l’edat, estat cognitiu, dependència o discapacitat. / el nostre centre ofereix un tracte respectuós i digne a tots el usuaris independentment de la dependència, estat cognitiu o qualsevol altra circumstància.
 • Cada persona és única, ninguna persona major és igual que altra. Cada persona té el seu propi projecte de vida per tant, és imprescindible l’atenció personalitzada / S’interessem pel projecte de vida de cada persona per a tractar-lo desde l’individualitat.
 • La biografia és lo que converteix en única a cada persona, per tant esta es converteix en el referent bàsic del pla d’atenció i vida / estem treballant per a que cada usuari tinga el seu plà d’atenció i vida, basat en la pròpia biografia.
 • Les persones tenim dret a controlar la nostra pròpia vida. S’ha de respectar l’autonomia de les persones i, es deuen buscar oportunitats i recolzaments per a que aquestes tinguen control sobre la seua vida / al centre es fomenta l’autonomia dels usuaris independentment del deteriorament cognitiu que tinga cadascú.
 • Les persones amb deteriorament cognitiu també tenen dret a exercir la seua autonomia, per tant, no es renuncia a treballar desde l’autonomia amb estes persones identificant oportunitats i recolçaments que permeten exercir la seua autonomia / ens basem en els valors i preferències de les persones per a que siguen respectats inclús quan ja no pugen prendre decisions degut al seu deteriorament cognitiu.
 • Totes les persones tenim punts forts i capacitats / en el centre no ens fixem només en els dèficits i limitacions dels nostres usuaris, sinó que li donem més importància a les capacitats i punts forts.
 • L’ambient físic influeix en el comportament i el benestar subjectiu, especialment amb persones amb deteriorament cognitiu / en el centre estem en un procés de canvi per a convertir les sales en unitats de convivència i que aquestes s’assemblen a un entorn confortable, segur,….com si fos sa casa.
 • L’activitat diària té una gran importància en el benestar personal, el que passa dia a dia, lo quotidià, les activitats que realitzen les persones majors influeixen en el seu benestar / en el centre es realitzen activitats que tinguen sentit per a ells, que els agraden i siguin coherents amb els seus interessos.
 • El ser humà és un esser social i necessita dels demès per conviure i realitzar-se plenament / al centre i de manera constant es fomenta la interrelació entre els usuaris i els professionals, durant tota la seua estada al centre.
 • Les persones sóm éssers multidimensionals dinàmics, per tant és imprescindible oferir una atenció que integre atencions integrals coordinades i flexibles / des del centre s’ofereix una atenció integral, flexible i que s’adapta als canvis que es produeixen en l’evolució dels usuaris.

SUBVECIÓN IRPF PARA AFAO

Estamos de enhorabuena. Este año nuestra entidad AFAO ha recibido una subvención con cargo al IRPF 2021 por importe de 16.853,17 € por parte de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclussives para la el programa de “Trasformación de Modelo de Cuidados”. Durante hace unos años nuestro Centro de Dia está adaptándose al modelo de trabajo de AICP (Atención integral centrada en al persona). Con está ayuda podremos consolidar este nuevo modelo de atención para nuestros usuarios y usuarias.