AFAO REP UNA SUBVENCIÓ DE LA CONSELLERIA DE SANITAT

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ens ha concedit una subvenció per a aquest any 2020 de 12.197,90 € per al "Programa d'Ajuda Mútua i Auotuajuda" dut a terme per la nostra entitat per a millorar la qualitat de vida dels nostres usuaris i usuaries i les sesues families. Volem agraïr un any mes el seu recolçament al nostre colectiu.